Highland Games

KLÁDAKLAN

Aktuálně ...
D
SPORTOVNÍ KLUB KLÁDAKLAN ČESKÁ REPUBLIKA
     si Vás dovoluje pozvat na Highland Games: 2019

• 18.5. III. ročník Highland Games Úvaly 2019 - součást KládaCup
• 1.6. II. ročník Highland Games Benešov nad Černou (Novohradské hory) - součást KládaCup
• 15.6. VI. Ročník Highland Games Jarošov nad Nežárkou - soutěž družstev
• 6.7. V. ročník Skotsko v Kostelíku u Rakovníka - součást KládaCup
• 27.7. VIII. Horalské hry Rokytnice v Orlických horách - součást KládaCup
• 31.8. V. ročník Highland Games Čermná (v Podkrkonoší) - součást KládaCup
• 14.9. II.ročník Higland Games Králův Dvůr - hry pro veřejnost
• 21.9. IV. Ročník Highland Games Monte Bú Brno - součást KládaCup
• 12.10. IV. Highland Games Zderadice - setkání klanů

Novinky pro rok 2019

Kategorie:
" Profi" - zatím VladislavTuláček
" A-Heavy" -  zkušení závodníci a členové klubů
" B-Heavy" - nováčkové
" Masters"  - sportovci 45+
Pro kategorii A-Heavy a Masters se změní Kabelka na Závaží  (weight throw) s možnou otočkou a bude v kleci

Vznikne
"HG KLÁDA CUP"
česká národní liga Highland Games.
KládaCup tvoří cyklus šesti sportovních akcí probíhajících v českých a moravských městech. Budou ji tvořit disciplíny skotského sportu - celkem 7 disciplín.
• Hod kládou
• Farmářský běh
• Vrh kamenem
• Hod závažím do výšky
• Hod balíkem slámy
• Hod závažím/okovaným kamenem (kabelkou)
• Hod skotským kladivem
Za účast na jednotlivých sportovních akcích budou účastníci získávat body, které se počítají do národní ligy.
Finálním závodem s vyhodnocením vítězů ligy 2019 bude Monte Bú konané v Brně v září 2019
O nás ...
SPORTOVNÍ KLUB KLÁDAKLAN ČESKÁ REPUBLIKA

Sportovní klub byl založen koncem prosince 2013. Jsme dobrovolným sdružením a neziskovou organizací sdružující v první řadě milovníky Skotska a jeho kultury, které si dalo za cíl seznamovat veřejnost s bohatou historickou a sportovní  tradicí Skotska. K našim hlavním aktivitám patří organizace, propagace a pořádání sportovních her typických pro skotskou kulturu a to Highland Games (Horalské hry, Hry Vysočiny) - jedná se o těžkoatletické soutěže.

Highland games patří k nejstarším tradicím Skotska. Počátek her lze nalézt již v druhé polovině 11. století. Skotští bojovníci měli během konání her možnost vyzkoušet si svou sílu, fyzickou zdatnost, ale i šikovnost a zručnost. Byl to také jedinečný způsob předvést se a upoutat pozornost kmenových náčelníků či šlechty, kteří si podle předvedených výkonů, statečnosti a obratnosti následně vybírali ty nejlepší muže do svých družin jako válečníky nebo své osobní strážce. Hry byly také často konány na počest vítězství. Pravidla dostala formální podobu až kolem roku 1820.

Při námi pořádaných hrách mužskou část klanu uvidíte výhradně v kiltech (jedná se pouze o mužskou součást skotského oděvu, ženy, až na výjimky, kilt nenosí) zdobených kiltpinem (ozdobný špendlík), vysokých podkolenkách, sporranu (kapsář) a dalších částech tradičního skotského oděvu, jako je například dýka (sgian dubh). Highland Games jsou oslavou skotské a keltské kultury a jejího dědictví. Každá taková soutěž nabízí možnost spatřit některé z nejstarších skotských tradic a zvyků na vlastní oči. Určitě neprohloupíte, když si uděláte čas a přijdete si zasoutěžit, případně se pouze podívat. Snažíme se zaujmout všechny návštěvníky, i ty nejmenší. Disciplíny jsou rozděleny na několik kategorií a to muži, ženy a junioři .

Pravidla
Vrh závažím do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit závaží za držadlo a libovolným způsobem (ale pouze jednou rukou) jej hodit co možná nejdále (povolen rozběh max. 2,5 m). Každý soutěžící má dva pokusy, z nich se započítává ten nejdelší. Závaží je ocelová koule uchycená na ocelovém řetězu o třech článcích opatřeném ocelovým držadlem o celkové hmotnosti cca 14 až 16 kg.

Vrh kamenem (valounem) do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit kámen do jedné ruky, ruku s kamenem opřít o rameno a prudkým pohybem vpřed hodit co možná nejdále (stejně jako při klasickém vrhu koulí). Je povolen rozběh, není povolena otočka. Závodník nesmí překročit čáru, která vyznačuje začátek dopadové dráhy (v případě překročení je pokus uznán za neplatný). Každý soutěžící má dva pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Kámen je přírodní kamenná koule o přibližné hmotnosti 18 až 20 kg.

Vrh závažím ( kamennou taškou) do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit jednou rukou kamennou taškou ( okovaný kvádřík s uchem) a vrhnout do co největší dálky. Jsou 2 pokusy. Počítá se nejlepší. Rozběh dovolen - max 2,5m , otočka dovolena není. Závaží váží i s okováním od 24 do 26 kg.

Hod závažím do výšky

Úkolem soutěžícího je uchopit závaží za držadlo a libovolným způsobem (ale pouze jednou rukou) jej přehodit přes laťku v určené výšce. Pokud se závaží dotkne laťky, ale neshodí ji, pokus je uznán jako platný. Po každém dokončeném kole se laťka zvyšuje o předem danou výšku(v nominaci žádná kola jen 2 pokusy). Vyhrává ten soutěžící, který úspěšně přehodí laťku v nejvyšší výšce. V případě rovnosti výsledků vyhrává ten soutěžící, který k překonání předchozí výšky potřeboval méně pokusů. Závaží je ocelový válec opatřený ocelovým držadlem o celkové hmotnosti 24 až 25 kg.

Hod kládou

Kláda je cca 5-6 m dlouhá, kůry zbavená, s jedním koncem užším. Úkolem soutěžícího je uchopit kládu oběma rukama za užší konec a opřít si ji o rameno. S takto drženou kládou se závodník rozběhne a ve vhodném okamžiku ji hodí (nejpozději však na místě předem označeném) tak, aby užší konec klády opsal ve vzduchu kruh kolmý k zemi a dopadl směrem od soutěžícího.Zkrátka kláda se musí otočit užším koncem od borce dál,a silnějším koncem blíže, jinak je pokus neplatný. Může se otočit o zem. Počítá se nikoliv dosažená vzdálenost, ale změří se vzdálenost okraje každého konce klády od rozhodčí čáry (nevadí když kláda padne křížem přes rozhodčí čáru), rozdíl mezi oběma naměřenými hodnotami se pak počítá jako trestné body - počítáno v cm nikoliv ve stupních.

Hod skotským kladivem

Úkolem soutěžícího je uchopit skotské kladivo za držadlo otočit se zády k místu, kam bude házet a po roztočení kladivo hodit. Při pokusu se nesmí nohy zvednout, ani nijak pohnout. Protože se kladivo musí roztočit ve vzduchu.. Každý soutěžící má dva pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Skotské kladivo je ocelová koule upevněná na dřevěné násadě o délce cca 1,2 m o celkové hmotnosti 7 až 8 kg.

Přetahování lanem.

Provádějí dvě družstva soutěžících. Každá o pěti lidech na jednom konci lana . Každé družstvo se snaží přetáhnout to druhé soupeřící družstvo směrem sobě přes středovou rozhodčí čáru. Vítězí to družstvo, které se povede přes rozhodčí čáru přetáhnout druhé družstvo. Žádný soutěžící si nesmí během přetahování omotat lano kolem ruky nebo rukou. Lana se smějí soutěžící při přetahování pouze držet oběma rukama a táhnout.

Hod do výšky balíkem slámy

hod se provádí nabodnutím balíku slámy vidlemi a vržením do výšky přes výškovou laťku.. Měří se nejvýše hozený pokus přes laťku na stojanech. Pokud balík laťku shodí , je pokus neplatný.

Farmářský běh

Soutěžící nese v každé ruce jedno 50 - 60kg závaží a vyjde po stanovené trase. Měří se úsek, který bez zastavení a odložení závaží ujde.